woodlands
woodlands
2018/01/28   84883408   S$500
普通房出租
普通房出租
2018/01/31   86858573   S$650
盛港新房出租
盛港新房出租
2018/02/25   91390311   S$750
三巴旺474女主人房
三巴旺474女主人房
2018/06/18   83129963   S$230
三巴旺普通房便宜出租
三巴旺普通房便宜出租
244天之前   81137119   S$450
Serangoon 普通房
Serangoon 普通房
207天之前   97979378   S$500
先驱大牌654b床位出租
先驱大牌654b床位出租
194天之前   91240966   S$91,240,966
海军部大牌788普通房
海军部大牌788普通房
129天之前   91180470   S$650
马里是他路公寓隔间
马里是他路公寓隔间
2017/08/27   93452262   S$550
房间短租
房间短租
6小时前   86722291   S$45
达曼裕廊男搭房
达曼裕廊男搭房
2018/06/16   93887958   S$230
蔡厝港
蔡厝港
253天之前   90844086   S$650
招男搭房
招男搭房
189天之前   83022116   S$250
盛港290不找女性搭房
盛港290不找女性搭房
145天之前   92218982   S$250
夫妻房出租
夫妻房出租
91天之前   83567609   S$650
有女搭房出租
有女搭房出租
2017/07/30   82084327   S$240
裕廊西女性搭房
裕廊西女性搭房
2017/08/30   93236226   S$230
出租好房间
出租好房间
2017/09/25   98680966   S$800
单间出租
单间出租
2017/12/09   92284576   S$650
义顺BLK284
义顺BLK284
2017/11/15   82331866   S$700
大牌449,3人一间女搭房
大牌449,3人一间女搭房
346天之前   81288689   S$300
招夫妻房
招夫妻房
233天之前   82832543
店屋出租
店屋出租
2017/04/21   91710078
兀兰普通话出租
兀兰普通话出租
153天之前   84883408   S$500
虎豹别墅地铁站附近公寓
虎豹别墅地铁站附近公寓
129天之前   97229958   S$1,500
单间出租
单间出租
2017/05/25   91008017   S$750
文礼主人房
文礼主人房
110天之前   82385761   S$950
马西岭大牌10号
马西岭大牌10号
92天之前   98730138   S$220
橡皮艇出售
橡皮艇出售
42天之前   81111217   S$350
房间出租
房间出租
13小时前   97779096   S$650
金文泰主人房招租
金文泰主人房招租
2018/02/28   91884896   S$980
床位出租
床位出租
2018/06/11   98996923
2+1 实龙岗 217 $1700
2+1 实龙岗 217 $1700
2017/09/28   96801628   S$1,700
达曼裕朗男搭房
达曼裕朗男搭房
2017/05/16   93887958   S$230
房屋出租
房屋出租
84天之前   98650702   S$530
319
319
44天之前   81683459   S$550
936单间出租
936单间出租
2017/08/31   84059602   S$800