Choa Chu Kang 出租普通房 $550 包冷气水电网络

2019/03/30
Chua Chu Kang, 蔡厝港
$550.00
98710468
SPONSORED LINKS

地址:Choa Chu Kang Ave 5, BLK 476C

出租普通房, 1个人$550包水电网络冷气 (冷气只限晚上使用)。

不可以在房间抽烟。

有意者请联系 98710468 苏小姐

SPONSORED LINKS