Sengkang West Way普通房间出租

基本信息

2017/11/21
SengKang, 盛港
85513211

详细信息

BLK469A Sengkang West Way
*2位男生/女生/情侣(12月可入住)
-有wifi,冷气,热水器,洗衣机,衣橱
-走路5分钟到LRT
-有巴士直到后港,义顺(102,85,374)
-可申报地址
-无中介费
-价钱可商量
-有意者欢迎询问(85513211)
下载狮城网APP